Népszámlálás 2011 – Vállald Önmagad!

Kedves Barátaink!

Májusban népszámlálás lesz, ezért úgy döntöttünk, hogy a lovak közé csapunk. Meggyőződésünk ugyanis, hogy ami eddig tapasztalható, az kevés. Sokkal, de sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy ne fogyjunk el végleg! Hogy az emberek megértsék, miről van szó. Vállalnunk kell nemzetiségünket: szüleink, nagyszüleink örökségét, szülőföldünkön. Itt és most. Hogy továbbadhassuk értékeinket.

Ismeretlen objektum

Mi, a Vox Juventae társulás, a Körkép, a Diákhálózat, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának tagjai ezért felszólítjuk a szlovákiai magyar közélet szereplőit, elsősorban a Most–Híd és az MKP vezetését, hogy az idei népszámlálás végéig tegyék félre egyéni és pártérdekeiket! Arra kérjük politikai életünk szereplőit, a velük szimpatizáló sajtóorgánumok munkatársait, hogy kampányoljanak közösen! Hogy minél több szlovákiai magyar vállalja nemzetiségét.

A magunk részéről Népszámlálás 2011 – Vállald Önmagad! címmel létrehoztunk egy Facebook oldalt, melyhez bárki csatlakozhat. A népszámlálással a későbbiekben a Körképen is kiemelten fogunk foglalkozni. Szociológusokkal, szakértőkkel készítünk interjúkat, és néhány korábbi érdekes felmérést is szeretnénk közölni.

Igen. Tudjuk, hogy ingoványos talajra léptünk. Meggyőződésünk azonban, hogy a fegyverszünet és a közösség érdekét szolgáló, politika feletti közös fellépés a legjobb példa és pozitív üzenet ebben a helyzetben. Demonstrálni kívánjuk, hogy van közös nevező és van közös ügy is.

A népszámlálás május 21-én kezdődik. Fél évünk van még, hogy félmillióan maradjunk! Ne várjuk, hogy meglepődjünk, hanem csökkentsük a meglepetés lehetőségét. Bíztassunk mindenkit: Vállald Önmagad!

2011. január 13.

Vox Juventae, KörképDiákhálózatSzlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Csemadok Komáromi Területi Választmánya

A történelem kiválasztottja: gróf Széchenyi István

,, Nyerjünk szép diadalmakat önmagunkon, merjünk nagyok s igazán nemesek lenni…”
(Széchenyi István: Hitel)

Politikus, író, polihisztor, közgazdász, közlekedési miniszter, a modern Magyarország megteremtője, Kossuth Lajost idézve: a legnagyobb magyar.

Bécsben született, 1791 őszén, gróf Széchényi Ferenc (a Magyar Nemzeti Múzeum Alapítója) és Festetics Júlia grófnő gyermekeként. Fiatalkorában beutazta Európát, ennek köszönhetően a magyarság problémáit nemcsak belülről, kívülről is látta. Ezekkel a problémákkal, valamint a magyar nemzet elhelyezkedésével a világ nemzeteinek zűrzavarában, főleg irodalmi műveiben foglalkozott.

Az 1825–27-es országgyűlésen lépett be a magyar politikába, s rögtön maradandót alkotott. Felajánlotta évi jövedelmét egy tudós társaság megalapításához, mely a Magyar Tudományos Akadémia nevet kapta; fő feladata a nemzetiség és nyelv erősítése, terjesztése volt.

Utazásai során ismerte fel azt is, hogy az országnak az előrelépéshez reformokra van szüksége. Életcáljául tűzte ki Magyarország felemelését ezek segédletével a nyugati színvonalra. Reformjait 3 egymást követő és egymásra épülő művében fejtette ki. Ezek voltak időrendi sorrendben a Hitel, a Világ és a Stádium. Az itt leírt elképzeléseivel elsősorban saját rétegét, az arisztokráciát próbálta megnyerni, de nagy csalódására ezt a csoportot nem érdekelte a megújulás, megfelelt nekik addigi helyzetük. Elgondolásai főleg a birtokos nemesség soraiban találtak követőkre.

Az ő nevéhez fűződik továbbá a Lánchíd megépítése, a Duna és a Tisza szabályozásának kezdete, a gőzhajózás elterjesztése Magyarországon, a vasút kiépítésének kezdetei, angol mintára az első kaszinó megalapítása, és a lóversenyek intézményét is ő hozta a monarchiába.

A szabadságharc alatt a Batthyány-kormány közlekedésügyi minisztere lett. 1849 augusztusától eluralkodott rajta az elmebaj. Ennek oka a nemzethalál viziója és az ezáltal kiváltott lelkiismeret-furdalás volt. Ugyanazon év őszén került a döblingi elmegyógyintézetbe, ahonnét élve már nem került ki. 1860 áprílisában önkezével(?) vetett véget életének.

Élete, munkássága méltán szólgálhat példaként a magyarságnak a mai napig.

————————————

2010 Széchenyi éve volt. Több rendezvény, kiállítás tisztelgett halálának 150. évfordulója alkalmából, nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpát Medence több magyarlakta területén is. Az Ady Endre Diákkör is szeretné leróni tiszteletét a reformkor eme meghatározó képviselője előtt. Vendégünk lesz G. Kovács László, budapesti történész, Palágyi István, a prágai Görgey Artúr Társaság elnöke, fellép a prágai Mille DOreMI énekkar, a nyitóbeszédet pedig dr. Szőke László nagykövet mondja.

Mindenkit sok szeretettel várunk január 14-én, 19.00 órai kezdéssel, részletek az alábbi meghívón!

Az Ady Endre Diákkör nevében
Molnár Judit