Híradás egy körútról

00Az Ady Endre Diákkör ebben az akadémia évben indított előadássorozata, az Útibeszámoló néven futó program újabb állomáshoz érkezett. Március 17-én, csütörtökön a Magyar Köztársaság Csehországi Nagykövetségén jöttek össze a cseh fővárosban tevékenykedő magyar ajkú egyetemisták, hogy Orosz Örsnek, a Kétnyelvűség Felmérő Körút című kutatásról szóló előadásából sok-sok érdekes, tanulságos, de olykor tréfás, itt-ott szórakoztató információkat, történeteket tudhassanak meg.

Az előszót követően, amelyet a prágai diákkör elnöke, Pathó Gábor mondott, a Magyar Köztársaság csehországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, dr. Szőke László tartott egy kiselőadást. A nagykövet úr Magyarországról mint az Európai Unió soros elnökéről beszélt részletesebben. Beszédében felsorolta a jelenlegi elnökség prioritásait és programjait. Elsőként a gazdaságpolitikáról hallhattunk, amelynek fő célja az euró stabilizálása, s mindez annak ellenére, hogy Magyarország nem tagja az euróövezetnek, és belépési szándéka is csak közép-, de inkább hosszútávú célkitűzés. Az Európa 2020 stratégia a polgárok életkörülményein kíván javítani, valamint csökkenteni szeretné a szegénységet, ezért fő célja új munkahelyek megteremtése, biztosítása. Továbbá szeretne előrelépni a romaintegráció kérdésében, hisz tudjuk, hogyan taszították ki országukból az európai nagyhatalmak, például Franciaország, az ott élő romákat.A nagykövet úr erről így szólt: „Nem tudhatjuk, milyen lehet romának lenni, de valószínű, jobb lehet 04Franciaországban, mint Romániában vagy épp Bulgáriában”. A következő pont a polgárbarát unió, amelynek fő célja a schengeni övezet kibővítése az imént említett Romániával és Bulgáriával, valamint a kulturális sokszínűségre való rámutatás, a sokszínűség ápolása és hangsúlyozása. Az erősebb Európa, a következő generációk jövőjét meghatározó három alapelem: az élelmiszer, az energia és a víz köré épül. Ezért nagy hangsúlyt fektetnek ezeknek a szakirányoknak a kialakítására, megteremtésére és megerősítésére. Itt meg kell még említeni a Duna-régió fejlesztésére irányuló stratégiát is, amelyet a magyar elnökség alatt fogadnak majd el. Bár ennek a koncepciónak a fája csak hosszú-hosszú évek elmúltával fog kinőni, és csak azt követően fog majd gyümölcsöt is teremni, de a nagykövet úr elmondása szerint, ahol már megvan a kidolgozott terv, az hamarosan anyagi támogatókra is talál. Magyarország fő perspektívája még az EU bővítése, konkrétan a Horvátországgal való csatlakozási tárgyalások lezárása, éppen a magyar elnökség végéig, azaz júniusig. Bár Zágráb jó úton halad, de azért akad még teendője bőven, főleg ami az igazságszolgáltatást illeti.

A nagykövet úr miután befejezte előadását, átadta a szót Orosz Örsnek, aki nem sokat tétovázva bele is vágott mondandójába. Lehetett látni, hogy ifjú előadónk már megannyi tapasztalattal rendelkezik, s nem először számol be erről a felmérésről, kutatásról, ugyanis nagyon összeszedetten, rutinosan építette fel az előadását a KFK (vagyis a Kétnyelvűség Felmérő Körút) programról. Ez a program a Fórum Kisebbségkutató Intézet támogatásával jött létre. A Fórum Intézet és a Diákhálózat közösen vágott bele ebbe a kutatásba tavaly, azaz 2010 nyarán, amelynek fő célja felmérni Szlovákia magyarlakta falvaiban a magyar nyelv használatát, illetve a kétnyelvűséget. 07A több mint ötszáz településen közel húszezer fotódokumentáció készült, amelyek nagy része megtekinthető a Fórum Intézet honlapján. A rengeteg fénykép mellett megannyi statisztikai adat is az érdeklődők rendelkezésére áll. A legérdekesebbeket maga az előadó is felvázolta a figyelmesen hallgató közönség számára. A legnagyobb sikert, természetszerűen, azok a fényképet, adatok vagy esetek aratták, amelyek mögött az ember arcára mosolyt csaló történetek rejtőztek. Az előadásból sok-sok érdekesség derült ki, helyenként poénos történetekkel megfűszerezve, amelyekből meggyőződhettünk, hogy az emberi fantázia határtalan, s nem ismer lehetetlent – olykor jó, olykor kevésbé jó értelemben.

A beszámoló bizonyára sok kérdést vethetett fel a hallgatóságban, de kevesen szánták rá magukat, hogy felnyújtsák kezüket, így jelezve kérdező szándékukat. Ennek ellenére akadtak bátor jelentkezők, akik közül egy kérdés nagyon helyénvaló volt. Mégpedig, hogy lesz-e folytatása az eddig elvégzett kutatásnak, s ha igen, akkor készülnek-e felmérni az észak-szlovákiai régiókat is. Hiszen ha jobban belemerülünk a történelembe, s megnézzük például az Eperjesről készült képeket, amelyeken szinte csak magyarul olvashatóak a feliratok, vagy megfigyeljük Lőcse városának a helyét a magyar irodalomban, akkor rájövünk, hogy bizony északon is van mi után kutatni, és ezek is lehetnek ugyanolyan értékűek, vagy talán még értékesebbek is, mint a Szlovákia déli részén végzett kutatások.

14A Kétnyelvűség Felmérő Körút programról szóló beszámoló után Kelemen Gertrúd tanácsos asszony egy pohárka borra és egy mákos rétesre invitált minden jelenlevőt, hogy valamivel felszabadultabb hangulatban folytatódjék az eszmecsere.

Viszont, ahogy mondani szokták, evés közben jön meg étvágy, s mivel az Ady Endre Diákkör elnöke, Pathó Gábor éppen e napon töltötte be életének 25. évét, így természetes volt, hogy az AED tagjai – megannyi új információval feltöltődve – egy sörözéssel, szülinapi ünnepléssel egybekötött kellemes estét töltenek el Prága egyik hangulatos kiskocsmájában. Ez is egy körút volt – a maga baráti, diákköri jelentésében.

Andrik Tamás