A gyülekezetről

A prágai magyarság 1993 februárjától tart rendszeresen református istentiszteleteket. Az első időszakban a Károly Egyetem Teológiai Karán tanuló teológusok váltották egymást a szolgálatban, 1997 őszétől a gyülekezetnek állandó lelkésze lett és azóta viseli a „Prágai Református Missziós Gyülekezet” nevet. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kötelékébe tartozik, de jogi státusza nincs, mivel Csehországban a Református Egyház nincs hivatalosan bejegyezve – a regisztráció ugyanis bizonyos lélekszám elérésének a függvénye.

Saját helyiségek hiányában istentiszteleti és egyéb alkalmait a gyülekezet az Óvárostól nem messze található Klimentská utcai csehtestvér gyülekezet imatermében és alkalomadtán a közeli „U Klimenta” templomban tartja, bérleti díj ellenében.
A gyülekezet fennállása óta 26 keresztelőt, 7 konfirmációt, 4 esküvőt és 1 temetést tart számon. A presbitérium által 2008 nyarán készített felmérés alapján a gyülekezet nagyjából 10 %-a diák, 70 %-a dolgozó és 20 %-a nyugdíjas. Mivel a prágai katolikus eklézsia pár éve megszűnt, a nagyjából 30 fős Prágai Református Gyülekezet alkalmait katolikusok is látogatják – gazdagítva ezzel ezt az amúgy is sokrétű kis gyülekezetet. Az említett felmérésből kiderült, hogy a gyülekezet nyílt, más felekezetűek számára is vonzó, és a más felekezetűek elfogadják a református liturgia szerint tartott istentiszteleteket.
A gyülekezet hetilapja az Üzenet nevet viseli. 20-as példányszámban jelenik meg és elektronikus formában kb. további 30-40-en olvassák Csehországban és a határon túl. Az újság nem csak az informálásban segít, hanem missziós szerepet is betölt – igehirdetéseket tartalmaz, amely bárkihez eljuttatható.

Visszatekintve a múltra, 1999 őszén az Illyés Alapítvány támogatásának, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének és a gyülekezet adakozásának köszönhetően megvalósult a türelmi rendelet után Csehországban szolgáló magyar református lelkipásztorok, név szerint Végh János, Tardy Mózes és Molnár Eduárd sírköveinek felújítása és hamvainak áthelyezése egy emléküket megillető méltóbb helyre, a libiši csehtestvér gyülekezet templomkertjébe. Az eklézsia a sírokat rendszeresen látogatja, tisztelettel adózván a lelkipásztorok emlékének.
Missziós gyülekezetként a gyülekezet célja egy országos szintű missziós munka beindítása. Tervben van a jobb testvérgyülekezeti kapcsolatok kiépítése szlovákiai, magyarországi gyülekezetekkel.

A lekipásztor elérhetőségei

Éles György, cím: Třeboradická 45, Prága 8 – Kobylisy, telefon: +420-776-387179
E-mail: eles.gyorgy@gmail.com

Gyülekezeti alkalmak

Istentiszteletek:

Vasárnap 17.00 órától (egész évben).

Helyszín: Prága 1, Klimentská ulice 18, 3. emeleti gyülekezetei terem. (Kapucsengő: „Sál 3. patro”).

Üzenet – a gyülekezet hetilapja (ingyenes):

E-mail (rendelések – heti egyszeri küldés elektronikus formában): uzenet@reformata.cz

Istentisztelet alatti gyermekmegőrzés:

Az igény bejelentése szombat estig a +420-723-960913 telefonszámon lehetséges.

Bibliaóra:

Havonta egyszer – az időpontok és a helyszín a gyülekezet hetilapjában kerülnek közlésre.

Konfirmációi felkészítés:

Vasárnaponként 14.30-tól a Palladium üzletház 3. emeletén.

A gyülekezet honlapja:

www.reformata.cz