Az 50 éves jubileum alkalmából készült füzet (letöltés)

(Megnyitásra Adobe Reader ajánlott.)

Prágában már az első Csehszlovák Köztársaság idején tevékeny magyar kulturális élet folyt. A magyar diákok részére külön menza és kollégium működött. A diákok a Szent-György Körbe tömörültek. A II. világháború alatt és az azt követő évek során ez a szervezett élet lehetetlenné vált, szinte teljesen megszűnt. A nemzetiségi politika fokozatos változása az 50-es években lassan lehetővé tette a magyar diákok csoportba szerveződését. Az eleinte szórványosan, később rendszeresen összejáró egyetemisták 1957-ben vették fel az Ady Endre Diákkör nevet, és azóta ez a kör folyamatosan működik. Több neves tudós, művész, tanár, mérnök, politikus került ki az AED tagjai közül.

A klub létszáma mindig változott. A passzív taglétszám jelenleg kb. 200 diák. Csehszlovákia szétválása súlyos érvágást jelentett az AED számára, mivel a Szlovákiából érkezők számára bevezették a tandíj-kötelezettséget. Az 1998-es és 1999 évben mindössze 10-10 gólyánk volt felavatva. Azóta a létszám növekszik a Csehország és Szlovákia között létrejött oktatási egyezménynek és a tandíj eltörlésének köszönhetően.

Az AED rendszeresen szervez “kultúrális összejöveteleket”. Ezek közül a legnépszerűbb az egész hétvégére kiterjedő Márciusi buli, amelyen több szlovákiai magyar diákklub is részt vesz. A klub életének szerves részét képezi az őszi és a tavaszi focibajnokság (RIMET korsó) és a “Polgár lányok és Klampár Tibor” asztalitenisz-bajnokság. Csehország szelleme előtt tisztelegve csütörtökönként a Na Hrádku sörözőben gyűlik össze a klub színe-java.

1994 óta, KNÉDLI néven, rendszertelenül megjelenő lapja is van a diákkörnek. Két évig működött az újjászerveződött néptánccsoport, a MOLDVA, mely méltó követője lett a 70-es években híressé vált NYITNIKÉK-nek. Nemrég vonult vissza nemzetközi hírnevű zenekarunk, az (egykori) AED-tagokból álló JUTOTT NEKI. Öt alkalommal rendeztük meg a magyar egyetemisták részére az augusztusi Kovácspataki Diáktábort.

Egy Prágában tanuló magyar diák számára az első számú hely, ahol jó társaságban szórakozhat és hasznos információkhoz juthat, az Ady Endre Diákkör.

A klub eddigi elnökei:
1957 – Varga Levente, Reiter József
1962 – Bajnok István
1965 – Duka Zólyomi Árpád
1967 – Futó Endre
1969 – Lacza Tihamér
1970 – Kovács Tibor, Balassa Zoltán, Nátek István
1971 – Szaló Béla
1973 – Molnár Imre
1974 – Merva László
1976 – Salamon Lívia
1978 – Simon János
1980 – Seres Lajos
1982 – Balázs Ferenc
1985 – Lencsés Miklós
1987 – Berta Miklós
1988 – Badin Ádám
1989 – Belák Csaba
1991 – Tari Gábor
1993 – Belák Attila
1994 – Pásztó Gábor
1995 – Sülye Károly
1996 – Puhalla Gábor
199? – Horkay László
1999 – Ficzere Tamás
2000 – Száraz Zoltán
2002 – Héder Zoltán
2005 – Tánczos Zsolt
2007 – Orosz Örs
2008 – Csémi Gábor
2009 – Hostomský Károly