Két emberöltő a magyarságért – Ozogány Ernő írása

Két emberöltő a magyarságért
Az Ady Endre Diákkör megalakulásának hatvanadik évfordulóján

 

Megbecsülni is nehéz, hogy az elmúlt évszázadok folyamán hány magyar diák tanult Prágában. A két legjelenősebbet viszont ismerjük: itt végezte tanulmányait Rákóczi Ferenc, a későbbi Nagyságos Fejedelem és Görgey Artúr, a magyar szabadságharc egyik legjelentősebb alakja. A későbbiek folyamán a magyar értelmiség legfőbb oktatási központja a Nagyszomatból Budára, majd Pestre költöztetett tudományegyetem illetve a bécsi és krakkói felsőoktatási intézmények voltak.

Gyökeresen megváltozott a helyzet Csehszlovákia magalakulását követően: a Kisatant államaként Magyarország ellenséges országgá vált az új hatalom szemében, így a továbbtanulást választó diákok szemében Prága lett a legfőbb oktatási központ. Többszázan vették nyakukba a vándorbotot, hogy itt szerezzék meg tudásukat. Ráadásul az is vonzóvá tette az új fővárost a szemükben, hogy az egykori Károly-Ferdinánd egyetemen német nyelvű oktatás is folyt, amelynek a két háború közötti időszakban a világhírnévre szert tett Selye János, a stresszelmélet megalkotója volt az egyik hallgatója, később pedig kutatója.

Ebben az időszakban a prágai magyar diákság több szervezetet is kialakított: az első a sorban a Szent György Kör volt, amely nevét a Nagy Lajos magyar király által egykori apósának, IV. Károly német-római császárnak adományozott és későbbi veje, Luxemburgi Zsigmond apjának a Hradzsin harmadik udvarán felállított híres Szent György szoborról – Kolozsvári György és Márton világhírű alkotásáról – kapta. Ezen kívül komoly tevékenyéget fejtett ki a Magyar Akadémikusok Köre (MAK), valamint a Magyar Akadémikusok Katolikus Köre (MAKK) is.

Azt követően, hogy  a németek 1939-ben megszállták Csehszlovákiát és – Jan Opletal orvostanhallgatót meggyilkolták – az egyetemeket bezárták, a szlovákiai magyar diákok is elmaradtak a cseh fővárosból: nagy részük a visszacsatolt területekről ismét Budapesten folytatta tanulmányait.

A második világháborút követően a magyarüldözések okozta bénaságból hazai szellemi életünk csak lassan tudott felocsúdni, Bár már a múlt század negyvenes éveinek végén ismét elindultak magyar diákok Prágába, még jó néhány évet kellett várni arra, hogy önszerveződésük eredménye is megmutatkozzon. Érdekes módon épp a magyarországi 1956-os forradalmat követő megtorlások idején keletkezett vákuumban nyílt lehetőség arra, hogy néhány magyar egyetemista megszervezze a Prágában szétszóródott diákokat. Az ötlet Varga Leventétől és Reiter Józseftől származott, alik végigjárták valamennyi fővárosi kollégiumot,. magyar diákok után kutatva. Hamarosan két lelkes segítőtársra is ráakadtak: Ozorai Katalinra, az Új Szó későbbi szerkesztőjére és a medika Simon Veronikára. Ebből a pici csapatból alakult ki 1957 őszén fokozatosan az a nagyjából százfőnyi gárda, amely rendszeresen összejött a Központi – ma Masaryk – pályaudvar tőszomszédságában  levő Arco kávéházban. Az intézmény nevezetes márványasztalai alapján kezdték magukat elnevezni,. Csak a későbbiekben merült fel, hogy Fábry Zoltán egyik nevezetes írása alapján, amelyben Ady nemzedékének nevezte a szlovákiai magyarokat, végül is Ady Endre Diákkör legyen az öntevékeny csoportosulás neve.

Varga Levente – aki a hatvanéves évforduló legünnepeltebb díszvendége volt – négy éven át, 1961-ig töltötte be az AED elnöki tisztét.

A kezdetektől fogva a közösségépítés, az egymás iránti  felelősségvállalás jellemzte a diákkör tevékenységét. Jelszavuk, a “tanulni és művelődni” a két emberöltő alatt mit sem vesztett időszerűségéből. Már csak amiatt sem, mivel sok esetben a nyelvi nehézségekkel közdő diáktársaikat kisegítették, tudásbeli hiányosságaikat próbálták áthidalni. Nemcsak nyelvi szigetet alkottak a cseh tengerben, de barátokként, testvérekként segítették egymást. Eközben nem ritkán szerelmek szövődtek közöttük, amelyek egy életre szóltak.

Prágai diáknak lenni a múlt század hatvanas évei folyamán egyre inkább rangot jelentett. Ki is alakult róluk a legenda: a legobbak mennek csak a cseh fővárosba. Nehéz megítélni, ez mennyire igaz. Viszont tény, tökéletesen tisztában voltak Thomas Alva Edison  életszemléletével: a zsenialitás egy százalék tehetség, kilencvenkilenc százalék munka. Prágai magyar diák nem adhatta fel a harcot, így aztán negyedakkora  volt náluk a lemorzsolódás, mint a csehek körében. Ez alapozta meg a róluk kialakult legendát.

Azt aligha kell hangsúlyozni, hogy a Prágai Tavasz idején is az élvonalban voltak. Elsőként vetették fel a magyar orvosképzés szükségességét – tekintettel arra, hogy az idősebb nemzedéknek, amely nem bírja az államnyelvet -, anyanyelvi szakemberekre van szüksége, 1968 augusztusában pedig az AED későbbi elnöke, Lacza Tihamér jelentette meg az Új Ifjúság című hetilapban a Jókai Mórról elnevezett, szlovákiai magyar egyetemről szóló javaslatát, amelynek székhelyét Komáromba javasolta.

Ugyanebben az évben született meg az első csehszlovákiai szamizdat kiadvány, a Homokóra, amely azt tűzte ki céljául, hogy a pozsonyi Irodalmi Szemle ellenpólusául kíván működni. Meglehetősen nagy fába vágták a szerkesztők a fejszéjüket: abban az időben sokszorosítási lehetőségek még nem voltak, így a krétapapírra készült eredetit hártyapapíron lehetett csak újragépelni. Egy alkalommal nyolc pédányt, ezt nyolcszor megismételve jött ki a hatvannégy másolat. Mai szemmel  nézve elképzelhetetlenül gigantikus munka volt, de az AED-es lányok keményen állták a sarat.

A hetvenes években – a husáki legvadabb konszolidáció idején -, nagy nehézségek árán sikerült az  AED-t életben tartani. Ennek persze ára volt: lehetőlg a legtávolabb tartani a tagokat a politikától. Mindenképp megtartani az alapítók eredeti céljait. Hogy mennyire helyesnek mutatkozott ez a célkitűzés, pontosan mutatja, hogy amikor az 1980-a évek második felében a diákkör felvette a kapcsolatot a FIDESZ-el, vezetői rendőrségi zaklatásoknak lettek kitéve.

Az AED taglétszáma az évtizedek folyamán – a politikai változások függvényében – változott. A hetvenes években érte el maximunát, ekkor nagyjából háromszázan voltak, majd a nyolcvanas években a mesterséges korlátozások következtében – csak olyan szakokra lehetett menni Csehországba, amelyek Szlovákiában nem voltak  – a magyarok száma Prágában a felére csökkent.

Az Ady Endre Diákkör az elmúlt évtizedekben a kor követelményeinek és a demokrácia lehetőségeinek következtében óriási átalakuláson ment keresztül: hivatalos szervezetként működik, a világhálón saját honlapja van, szabadon toborozhatja a diákokat.

Egykoron a magyarországi diákoknak tiltotta a fennálló hatalom, hogy kapcsolatot tartsanak fenn az adysokkal – gúnyos megnevezés szerint “szudétákkal” -, ezzel szemben a jelenlegi, a hatvanadik  évforduló jubileumi ünnepségének fővédnöke Pető Tibor, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete volt. A díszbeszédet pedig az új nemzedék jellegzetes képviselőjeként az Ady Endre Diákkör jelenlegi elnöke, a megejtően szép és okos Erdélyi Ágnes tartotta.

A háromnapos nagyszabású ünnepség csütörtökön a nevezetes Strahov kollégiumrendszer  – hatezer diák átmeneti lakhelye – alatti Hrádek sörözőben kezdődött, majd a következő napon a Magyar Kulturális Intézetben folytatódott. Itt a főműsorban az egykori AED elnökök találkozójára, illetve beszélgetésére került sor, majd Lacza Tihamér könyvét mutatták be a Nyitnikék táncegyüttes és a Tekergők zenekar bő négy évtizedes történetéről, vtítéssel egybekötve, amely egy későbbi dokumentumfilm alapját képezi. Erről az együttesről tudni érdemes, hogy 1977-ben megnyerte a csehszlovákiai egyetemi táncegyüttesek versenyét, ennek okán, ők képviselték Taskentben a szocilaista országok fesztiválján a “csehszlovák kultúrát”. Mondani sem kell, hogy magyar táncokkal.

Az est fénypontját az AED történetét bemutató kiállítás és állófogadás jelentette.

A szombati nap már a felhőtlen szórakozásé volt. Ezúttal is bebizonyosodott, hogy a Nyitnikék alapítója, az elnyűhetetlen Kozsár Miklós az együttes mozgató rúgója: ugyanolyan féktelenül, dinamikusan táncolta a szólót, mint negyvenkét évvel ezelőtt! Példát adva abból, hogy mit jelent az adys-szív.

Volt közös tánca az egykori és mai Nyitnikék együttesnek: a hatvan feletti nagymamák és nagypapák együtt rótták a táncot a mai huszonévesekkel, akik egyértelműen igazolták, hogy méltó folytatói az alapítók célkitűzésének.

Lacza Tihamér nagyívű, Sziget a szárazföldön című monográfiájában öt évvel ezelőtt feldolgozta az AED történetét, részletekbe menő alapos munkájában csaknem négyezer név szerepel. A hozzáférhető adatok szerint a legutóbbi két emberöltő alatt mintegy ötezer magyar diák végezte tanulmányait Prágában. Köztük olyan jelentős személyiségek, mint az egykori AED-elnök, az atomfizikus, majd Európa parlamenti képviselő Duka Zólyomi Árpád.

A cseh közszolgálati televízió sem feledkezett meg a jelentős eseményről: mindhárom napon jelen volt kameráival, hogy tudósíthassa az ország nézőit.

Bizton állítható, hogy a hazatért adysok közül valamennyien hozzájárultak magyarságunk szellemi színvonalának emeléséhez. A diákkör jelenlegi tagságát tekintve pedig megvan minden okunk a bizakodásra: míg a magyarságért elhivatott, nyílt szívű és elméjű fiatalok tanulnak Prágában, nem kell félnünk a jövőtől.

 

Ozogány Ernő

 

AED 60 – képek

A csütörtöki Hrádek-sörözés képei ITT

A pénteki ünnepi megnyitó képei a prágai Magyar Intézetből ITT

A szombati ünnepi fogadás és vacsora képei ITT

Gólyaavatás 2016

Kedves barátaink,

bár már beköszöntött az osz, néhány gólya mégis itt maradt köztünk. Gyertek hát el a gólyaavatásra és legyetek ott, mikoris új diákokat fogadunk be az AED fészekbe.
2016. november 12-én tehát az Exit-Us klubban a helyed.
Kezdés: 20:00

Program:
20:30 – Drastik Putto koncert
22:00 – Magyar buli DJ Petivel

Belépo:
Diákoknak – 50 CZK
Nem diákoknak – 100 CZK
Gólyáknak ingyenes a belépés!

Mindenkit sok szerettel várunk!
Az AED csapata.
14976830_10153877920125685_7041683083994433928_o

Elhunyt Bredár Gyula, egyetemi tanár

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a prágai Károly Egyetem magyar tanszékének nyugalmazott tanára, az Ady Endre Diákkör kiemelkedo pártfogója, Bredár Gyula 92 éves korában elhunyt. Köszönettel és hálával emlékezünk rá és oszinte részvéttel osztozunk a család fájdalmában. Bredár Gyula tanár úrtól 2016. augusztus 1-jén, 15:00 órakor veszünk végso búcsút a motoli temetoben.

Márciusi Mulatságok 2016

Kedves Barátaink!

Még csak most kezdtük a 2016-os évet, de már mindenki tudja, hogy ha eljön az új év harmadik hónapja, akkor itt az ido megünnepelni az 1848-as forradalom évfordulóját Prágában.
A prágai Ady Endre Diákkör aktivistái mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 2016-os Márciusi Mulatságok ismét feledhetetlen legyen, hogy együtt bulizzunk és ünnepeljünk több száz magyar diáktársunkkal Besztercebányától Pécsig, Kolozsvártól Prágáig! :)

A programról részletesen:
Március 10., csütörtök:
19:00 – Hagyományos sörözés
Restaurace Klamovka, Klamovka 2051, Praha 5

Március 11., péntek:
20:30 – Spliff447 koncert
22:00 – Szabó Balázs Band koncert
belépo: 150 Kc a helyszínen
Klub EXIT-US, Sokolovská 195, Praha 9

Március 12., szombat:
11:00 – Városnézés Orosz Eloddel (indulás a Pražský hrad villamosmegállótól)
14:00 – II. Rákóczi Ferenc emléktáblájának megkoszorúzása a Kisoldali téren (Malostranské nám.)
20:00 – Márciusi buli DJ Peter-rel (HU) és DJ Mr Reeflex-szel (DE)
belépo: 150 Kc a helyszínen
P.M. Club, Trojická 10, 128 00 Praha 2

(A változtatás jogát fenntartjuk!)

Természetesen idén is van lehetoség elovételes jegyet venni, amit akciósan 250 Kc-ért válthatsz mindkét buliba.
Jegyvásárlás és ezzel kapcsolatos információk Csernák Timinél:
FB: https://www.facebook.com/timea.csernak.9?fref=ts&ref=br_tf
E-mail: csernak.timi[kukac]gmail.com

Amennyiben igényt tartanál a közös busszal való utazásra vagy szállásra (esetlegesen mindkettore), jelentkezz a városodban muködo diákkörnél január végéig. Egyéb kérdéssel, óhajjal, sóhajjal fordulhatsz hozzánk is, írj nekünk Fészbukon vagy az aed[kukac]aed.cz e-mail címre.

A csodálatos muzsika

(Prágai magyar népmese)

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, ott ahol a kurta farkú malac túr, még azon is túl, áll egy magyar étterem Csehország szívében. Nem akármilyen hely volt ez ám! Ebben az étteremben készítették a legfinomabb halászlevet, gulyást, s itt csordogált a legfinomabb pálinka széles e világon. A legelszántabb daliák ki is próbálhatták állóképességüket a királyságban hirdetett eropróbán. Az az ifjú, aki egyetlen este leforgása alatt legurít a torkán tíz különféle pálinkát, felkerül a hírességek falára. Sok bátor vitéz neve ékesíti már ezt a falat. S aki még nem került fel, …gyorsan szedje össze magát.

Na, de az én mesém most nem errol fog szólni.

Történt ugyanis nem is oly régen, hogy egy kiváló muzsikusokból álló zenekar elment a fovárosba szerencsét próbálni. Beneveztek egy tehetségkutató versenyre. S hát mit ád a Jóisten….

….nemcsak, hogy tehetséggel áldotta meg oket, hanem jókora szerencsével bocsájtotta el oket a nagyvilágba, ezért sem csoda hát, hogy a versenyt meg is nyerték.

Teltek, múltak az évek, s a zenekar mindenfelé muzsikálgatott, de nem csak a saját örömére, hanem a nagyérdemu közönség szórakoztatására is. Játszottak ok kicsiknek s nagyoknak,öregeknek s fiataloknak, szépeknek és még annál is szebbeknek, s ki ezt a csodálatos muzsikát meghallotta, annak azonal táncra állt a lába. Még, ha csak a lába, de a szíve is!

Nem volt ez másként Prágában sem. A Parapács zenekar hosszú utat tett meg, hogy ott lehessen a novemberi folkhétvégén.

Pénteken a Budapest étteremben szólaltatták meg varázshangszereiket, szombaton pedig csodás táncházat varázsoltak az itt lakók számára.

Eloször a legkisebbek ugrálhattak kedvükre, majd a nagyok vették át az uralmat a táncparketten.

Szólt a moldvai, kalotaszegi, gömöri, mezoségi muzsika s a legkitartóbbak még a vajdaszentiványi dallamokra is koptathatták cipojük talpát.

A zenekar nagy örömmel nézte végig mily boldogok az itt mulatozó magyarok. Teljesítve küldetésüket, másnap tovább is álltak.

Így a Parapács zenekar boldogan hagyta el Csehországot, reménykedve, hogy hamarosan újra viszontláthatják régi s újonnan szerzett barátaikat.
Aki nem hiszi, járjon utána.

Széki dallam

Én elmentem Budapestbe, Budapestbe.
Bort ittam én aznap este, aznap este.
Aznap este, aznap este, aznap este….
Ismét sokan összejöttünk a táncestre.

Aj Parapács húzz egyet,
Soha sem kérek többet,
Aj Parapács húzz egy jót,
Játsz egy kedvemre valót.

Aj, Parápács húzz egy nótát,
iszok még egy kis pálinkát,
Prímás uram húzza nótám,
el is kopott már a csizmám.
Ájnananánanananá…. ?

Beszámoljak??? Be-e-e-e!!!

Avatas 2015 Beköszöntött az osz („kis“) városunkba és vele együtt egy újabb szemeszter vette kezdetét, amelyet már nagyon vártunk, hogy a hosszú nyári szünet után újra összeröffenjen a társaság.

A szemesztert egy tisztújító gyuléssel kezdtük meg. Elnökünk idén is Václav Krisztina lett, munkáját pedig egy új alelnök segíti majd, Horváth Csaba személyében. A gyulésen köszöntöttük köreinkben az új tagokat, majd a hosszas elotervezés és –szervezés után, az este hátralevo részét a megérdemelt deszítkák mellett töltöttük.

Ha már a jobbnál jobb husíto habos neduknél tartunk, a hagyományos Hrádekos sörözést idén kellemesebb helyszínre szerveztük, a strahovi kollégisták nagy bánatára. A Restaurace u Vodárny barátságosan fogadta a számukra idegen nyelvet beszélo társaságot és talpraesetten turte a nem várt nagyságú embertömeget.

Na de, térjünk is rá az avatásra….

Ezt az idén nem hagyományos módon sikerült egybekötnünk egy kiváló Tankcsapda koncerttel.

Lukács Laci és bandája ismét nagyot alakított a színpadon. S míg a zenekar a ventillátorok husíto szellojét élvezhette, addig a színpad elott pogózó, izzadt fiatalok és öregek, kicsik és nagyok örjöngtek a zene hatására. Nem is mehetne ez másként egy élo rock koncerten.

A koncert után elnökasszonyunk ismét belebújt az ünnepi talárjába és elmodatta a gólyákkal az esküszöveget, majd alelnökünk, Csabika által jelképesen buksin lettek „simogatva“ a Krónikával. Hogy ezt a sokkhatást pillanatok alatt feldolgozhassák, minden egyes elsos az eszméletvesztése után, kapott egy józanító korty sört.

Ezt követte a napkeltéig tartó mulatás. ?

Folyt. Köv.

YOLO! See you soon!
Erdélyi Ági

Elhunyt Prof. dr. Reiter József

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Prof. dr. Reiter József, az Ady Endre Diákkör egyik alapítója és első elnöke életének 76. életévében, 2015. április 1-jén visszaadta lelkét Teremtőjének. Köszönettel és hálával emlékezünk rá és őszinte részvéttel osztozunk a család fájdalmában. Prof. dr. Reiter József temetése 2015. április 30-án, 10.30 órai kezdettel lesz az Óbudai Köztemetőben.